Menzil (TASAVVUF ADRESİNİZ) SiLSiLE

 
 

 


Yardım ve Dayanışma Ahlâkımız

Dilaver SELVİ136. Sayı / AYIN KONUSU


Allah için bir başkasına yardım etmek, gücü yettiği kadar iyilik ve ihsanda bulunmak, muhtaçların derdiyle dertlenmek, kalpteki iman ve irfanın sonucudur.

Bu ahlâk aynı zamanda insanın içini yansıtan bir ayna, iman ve ihlâs seviyesini ölçen bir mizandır.

Allah için sevemeyenler, malından veremeyenler, Allah yolunda canını hiç veremezler.

 

KALPLERİN ŞİFASI: VİRD

S.Fetullah ERDAL 
www.silsile.tr.gg 

TASAVVUFUN ANAHTAR TERİMLERİ

   Günümüzde İslami bilimler dünyası ile gündelik hayat arasındaki bağların kopması neticesinde Tasavvuf deyimleri olarak adlandırabileceğimiz zikir, vird, âdâb , takvâ, verâ, zühd, ihlâs, mârifet, ilim, yakîn, maiyyet, seyr, kurb, cezbe, vecd, mevâcîd, havâtır, ahvâl, tasarruf, teveccüh, himmet, cem'iyyet, huzûr, hilâfet, mahbûbiyyet, ferdiyyet ve benzeri tasavvufî terimler izaha muhtaç duruma düşmüştür.

 


Menzil videosu

Altın Silsile- video

Altın silsile- video-2
 Menzil Haberleri

Tövbe turuna her yıl 500 bin kişi gidiyor

Yeni bir hayata başlamak ya da alkol ve kumardan kurtulmak isteyenler akın akın Adıyaman'daki Menzil dergâhına gidiyor. Durak köyündeki dergâha düzenlenen iki günlük "Tövbe turları" bir lokma bir hırka felsefesiyle geçiyor. 


 
Hatme-i Hacegan Duası
Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)(cc) ın adıyla başlarım
hamd Alemlerin Rabbine sana ve layık vechine
Hamd Allah (c.c.)'a mahsus salât ve selam mahlukatın hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v) (SAV)
ve aline ve sahabei kiramların hepsinin üzerine olsun


Mektubat-ı İmam Rabbanî k.s.’den

Tasavvufun Maksadı
Tasavvuf yoluna girmekten maksat, dinimizin inanılmasını emrettiği hususlara inancı artırmak, güçlendirip pekiştirmektir. Tasavvuf yoluna girmekle, delillere dayalı olan iman yakînen bilinir, hissedilir hale gelir. Topluca kabul ettiğimiz inanç esaslarının ayrıntıları da anlaşılmaya başlanır.
Mesela, Allah Tealâ ve Tekaddes Hazretleri’nin varlığı ve birliği, önce delillere dayanarak veya başkalarından duyulanı kabul ederek bilinir ve bu kadarıyla bir […]


 KİM KİMDİR


 

ŞEHİDLER KİMDİR?
Şeyh Erbilli Esad Kimdir | Abdullah Azzam kimdir | İzzettin Kassam kimdir | Aliye İzzet Begoviç Kimdir | Said Havva kimdir | Süleyman Hilmi Tunahan Hayatı | Seyyid Kutub Hayatı | Abdülaziz Rantisi Kimdir | Ömer Muhtar Kimdir | Ömer Muhtar Hayatı | Fatima-i Zehra Hayatı | Ebu Hanife Hayatı | Abdül Kadir Geylani Kimdir | İmam Cafer Kimdir | Kettani Kimdir | Bediüzzaman Hayatı | Said Nursi Kimdir


 

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE KİMDİR

Ebu Bekir Sıddık Kimdir | Ömer Bin Hattab Kimdir | Osman Bin Affan Kimdir | Ali Bin Ebu Talib Kimdir | Talha Bin Ubeydullah Kimdir | Zübeyr Bin Avvam Kimdir | Ebi Vakkas Kimdir | Abdurrahman Bin Avf Kimdir | Ebu Ubeyde Kimdir | Said Bin Zeyd Kimdir 

ASHAB- SUFFA KİMDİR

Bilal-i Habeş Kimdir | Selman-ı Farisi Hayatı | Enes Bin Malik Kimdir | Eyyub El Ensari Kimdir | Abdullah Bin Mesud Kimdir | Huzeyfe Bin Yeman Kimdir |Ebuzer-i Gifari Kimdir | Ammar Bin Yasir Kimdir | Muaz Bin Cebel Hayatı | Ebu-d Derda Kimdir | Mikdad Bin Esved Kimdir | Halid Bin Velid Kimdir | Musab Bin Umeyr Kimdir | Usame Bin Zeyd Kimdir | Erkam Bin Ebil Erkam Kimdir 

 


İSLAMİ YAZARLAR KİMDİR

Mehmed Âkif Ersoy |

Safahat | Abdurrahim Karakoç | Ahmed Yesevi | Ahmed Yesevi - Hikmetler | Ali Ulvi Kurucu Kimdir | Arif Nihat Asya Kimdir | Fatih Sultan Mehmed KimdirŞair Avni | Aziz Mahmud Hüdayi Kimdir | İbrahim Hakkı | Fuzuli Kimdir | Hacı Bayram Veli Kimdir | İskender Pala Kimdir | Hazreti Mevlana'nın Hayatı | Nabi Kimdir | Necip Fazıl Kısakürek Hayatı | Niyaz-ı Mısri Kimdir | Nurullah Genç kimdir | Sezai Karakoç kimdir | Süleyman Çelebi Hayatı | Yaya Kemal Beyatlı Hayatı | Yunus Emre Hayatı©Copyright-007-010 ▓®▓ ŝĪĮЅї╚ξ 440046 ziyaretçi (1345034 klik) kişi burdaydı!
 

 


Ana Sayfa
Açıklamalarıyla 99 Esma
Hatim- mukabele
Çeşitli Dualar
Silsile
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf Yazıları
Menkîbeler
İlahiler ve Kasideler
İslâmi Flash
İslami Haberler
İslâm Kütüphanesi
İslami Siteler- TOPLİST
İslami Soru ve Cevaplar
İslami Sözlük
İslami Videolar
Rüya Yorumları- Tabirleri
Kadın

Popüler
Oyun
Bilgisayar önerilerimiz
ZİYARETÇİ DEFTERİ


AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

>>1.Hz. Ebu Bekir
>>2.Hz. Ömer bin Hattab
>>3.Hz. Osman bin Affan
>>4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
>>5.Talha bin Ubeydullah
>>6.Zübeyr bin Avvam
>>7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
>>8.Abdurrahman bin Avf
>>9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
>>10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

>>Bilal-i Habeşî{R.A.}
>>Selmân-ı Farisî{R.A.}
>>Enes bin Malik{R.A.}
>>Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
>>Abdullah bin Mesud{R.A.}
>>Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ammar bin Yâsir{R.A.}
>>Muaz Bin Cebel {R.A:}
>>Ebud-Derda{R.A.}
>>Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}
>>Mikdad bin Esved{R.A.}
>>Halid bin Velid{R.A.}
>>Mus'ab bin Umeyr{R.A.}
>>Usame bin Zeyd{R.A.}
>>Erkam{R.A.}


radyo onbeş, radyo on beş, radyo onbes, menzil radyosu

 

 

 

EKLENTİLERİMİZ()
Gizlilik