Menzil (TASAVVUF ADRESİNİZ) SiLSiLE - Hicran
   
TASAVVUF DİYARI
 

Ana Sayfa
Açıklamalarıyla 99 Esma
Hatim- mukabele
Çeşitli Dualar
Silsile
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf Yazıları 
Menkîbeler
İlahiler ve Kasideler
İslâmi Flash
İslami Haberler
İslâm Kütüphanesi
İslami Siteler- TOPLİST
İslami Soru ve Cevaplar
İslami Sözlük
İslami Videolar
Rüya Yorumları- Tabirleri
Kadın 

Popüler
Oyun
Bilgisayar önerilerimiz
ZİYARETÇİ DEFTERİ


AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

>>1.Hz. Ebu Bekir
>>2.Hz. Ömer bin Hattab
>>3.Hz. Osman bin Affan
>>4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
>>5.Talha bin Ubeydullah
>>6.Zübeyr bin Avvam
>>7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
>>8.Abdurrahman bin Avf
>>9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
>>10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

>>Bilal-i Habeşî{R.A.}
>>Selmân-ı Farisî{R.A.}
>>Enes bin Malik{R.A.}
>>Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
>>Abdullah bin Mesud{R.A.}
>>Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ammar bin Yâsir{R.A.}
>>Muaz Bin Cebel {R.A:}
>>Ebud-Derda{R.A.}
>>Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}
>>Mikdad bin Esved{R.A.}
>>Halid bin Velid{R.A.}
>>Mus'ab bin Umeyr{R.A.}
>>Usame bin Zeyd{R.A.}
>>Erkam{R.A.}

 

 

Tasavvuf ve Tevbe 
Rabıta 
Tevessül ve Vesile 
Allah İle Kul Arasına Girmek 
Kutbul İrşad ve Tasarruf 
Ehl-ibeyt Kimdir 
Mürşide Teslimiyet Kölelik mi? 
Veliye Hürmetin Ölçüsü 
Kerameti İnkar Etmek 
Himmet 
İrşad nedir, Mürşid kimdir?


 
Bitcoin Helal midir
Bitcoin nedir
Blockchain Nedir
Bitcoin Bir Para mıdır
Trade Nedir
Litecoin Nedir
Genesis Blogu Nedir
Hicran
-Bu da ma´bedse, çırçıplak yakışmaz, sonra gâyet loş;

Gelen: Ma´bûd; ışık bul, yaygı bul, git başka yerden, koş!

Hemen bir kandil aldım komşulardan, bir de seccâde;

Dedim: "Gel şimdi mihmânım, sa´âdet-gâhın âmâde. "Ne yanlışmış hesâbım: Hiç kapımdan geçmez oldun bak!İlâhî! Söktüm attım, işte hücrem şimdi çırçıplak:

Ne âfâkında tek kandil, ne mihrâbında seccâde;

Ezelden bildiğin toprak bütün varlıktan âzâde.

Serilmiş secdelerdir bekleyen yerlerde mihmânı;

Bu üryan şu´le dersen, sînemin pâyansız îmânı.

İlâhî! Bir hatâ ettimse, elvermez mi hüsrânım?

Güneşler doğdu, aylar doğdu, ben hâlâ perîşânım!

Şakar şimşeklerin karşımda, yırtar, çiğner âfâkı;

Henüz rûhum, fakat, bir yağmurun bir canla müştâkı.

Sen ey dilber ki, serpildikçe handen, fışkırır, yer yer,

Semâlardan, zeminlerden şafaklar, lâleler, güller;

Şu öksüz yurda bir gülmez misin? Hâlâ yetîmindir;

Bütün yangındı indirdiklerin bir gün de nûr indir.

Hayır, ben handeden geçtim, celâlin etmesin tehdîd,

Açar haşyetle donmuş her sücûdum renk renk ümmîd.

İlâhî! Pek bunaldım, nerde nûrun? Nerde gufrânın?

Cehennem gezdirip dursun mu âfâkımda hicrânın?

Evet, gafletti sun´um, lâkin insan gaflet etmez mi?

Yıkandım bir ömürdür döktüğüm, yaşlarla, yetmez mi?

Gel artık mâsiva yok şimdi yurdum Tanrı yurdumdur.

Tüten hücremde îmânım, yatan, yer yer, sücûdumdur.

Ne irfânımda bir iz var, ne vicdânımda, ey Yezdan,

O seccâdeyle kandilden sinen bîgâne rûhundan.İlâhî sînemin çınlar durur yâdınla eb´âdı,

Ne yapsın âbidin sensiz bu vîran vahşet-âbâdı?

Nedir ma?nâsı, Ma bûd olmadıktan sonra, mihrâbın,

Rükû´un, haşyetin, vecdin, bütün bîçâre esbâbın?

Harâb enkâz-ı îmandır, yatar haybetle yerlerde,

Ne bekler, sen geçerken pây-mâlin olmıyan secde?

Bütün cevviyle, ecrâmıyle insin, târumâr olsun,

Nedir ma´nâsı bir kalbin ki, âfâkında sen yoksun!

Güneşler geçti, aylar geçti, artık gel ki, mihmânım,

Şuhûdundan cüdâ îmanla yoktur kalmak imkânım.

   
©Copyright-007-019 ▓®▓ ŝĪĮЅї╚ξ 11 ziyaretçi (175 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=