Menzil (TASAVVUF ADRESİNİZ) SiLSiLE - Peygamberimizin ahlaki
   
TASAVVUF DİYARI
 

Ana Sayfa
Açıklamalarıyla 99 Esma
Hatim- mukabele
Çeşitli Dualar
Silsile
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf Yazıları 
Menkîbeler
İlahiler ve Kasideler
İslâmi Flash
İslami Haberler
İslâm Kütüphanesi
İslami Siteler- TOPLİST
İslami Soru ve Cevaplar
İslami Sözlük
İslami Videolar
Rüya Yorumları- Tabirleri
Kadın 

Popüler
Oyun
Bilgisayar önerilerimiz
ZİYARETÇİ DEFTERİ


AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

>>1.Hz. Ebu Bekir
>>2.Hz. Ömer bin Hattab
>>3.Hz. Osman bin Affan
>>4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
>>5.Talha bin Ubeydullah
>>6.Zübeyr bin Avvam
>>7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
>>8.Abdurrahman bin Avf
>>9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
>>10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

>>Bilal-i Habeşî{R.A.}
>>Selmân-ı Farisî{R.A.}
>>Enes bin Malik{R.A.}
>>Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
>>Abdullah bin Mesud{R.A.}
>>Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ammar bin Yâsir{R.A.}
>>Muaz Bin Cebel {R.A:}
>>Ebud-Derda{R.A.}
>>Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}
>>Mikdad bin Esved{R.A.}
>>Halid bin Velid{R.A.}
>>Mus'ab bin Umeyr{R.A.}
>>Usame bin Zeyd{R.A.}
>>Erkam{R.A.}

 

 

Tasavvuf ve Tevbe 
Rabıta 
Tevessül ve Vesile 
Allah İle Kul Arasına Girmek 
Kutbul İrşad ve Tasarruf 
Ehl-ibeyt Kimdir 
Mürşide Teslimiyet Kölelik mi? 
Veliye Hürmetin Ölçüsü 
Kerameti İnkar Etmek 
Himmet 
İrşad nedir, Mürşid kimdir?


 

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN (sas) GÜZEL AHLÂKI

1.       Sade giyinirdi, gösterişten uzak dururdu, alçak gönüllüydü.

2.       İster şehirli olsun ister bedevi herkese aynı şekilde davranırdı.

3.       Fakirlere daha çok vakit ayırır, onların ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşırdı.

4.       Muhatabının kolaylıkla anlayacağı şekilde konuşurdu. Kapalı ve edebi tasvirlerlerle konuşmaktan kaçınırdı.

5.       Tertipli idi, estetiğe önem verirdi.

6.       Adil, cesur ve yiğitti.

7.       Vefakârdı.

8.       Bir genç kızdan daha fazla haya sahibiydi.

9.       Espiri yapardı fakat şaka dahi olsa asla yalan söylemezdi.

10.    Anlayışlıydı, insanlara karşı müsamahalı davranırdı.

11.    Çocuklara, yaşlılara, kadınlara, güçsüzlere karşı son derece merhamet sahibiydi.

12.    Yetim ve öksüzleri himaye ederdi.

13.    Yemesi, içmesi, konuşması itidal üzereydi.

14.    Birlik ve beraberliğe önem verirdi, mü’minleri cemaatleşmeye teşvik ederdi.

15.    Çocukları çok sever ve onlarla şakalaşır, oyun oynardı.

16.    Eşlerine sevgisini gösterir, onlara kıymet verirdi.

17.    Evlenecek gençlere yardım ederdi.

18.    Güleryüzlüydü, nazikti.

19.    Sabırlıydı, çabuk öfkelenmezdi.

20.    Kendisine karşı yapılan hataları affediciydi.

21.    İlme değer verir, mü’minleri öğrenmeye yönlendirirdi.

22.    Mübarek ağzından asla çirkin bir söz çıkmamıştır.

23.    Güvenilirdi, doğru sözlüydü.

24.    Hayvanlara merhamet eder, onlara eziyet edilmemesini söylerdi.

25.    Müslüman olsun ya da olmasın tüm insanların hakkını gözetirdi.

26.    Ev işlerinde hanımlarına yardım eder, kendi işlerini kendisi görürdü.

27.    Misafire ikram ederdi.

28.    Temizdi, temizliği severdi.

29.    Güzel koku sürer ve bunu mü’minlere de tavsiye ederdi.

30.    İnsanları rahatsız edici her türlü davranıştan uzaktı.

31.    O; Güzel Ahlâkın Zirvesi, Güzelliklerin Efendisiydi