Menzil (TASAVVUF ADRESİNİZ) SiLSiLE - SİLSİLE-İ SADAT-I KİRAM
   
TASAVVUF DİYARI
 

Ana Sayfa
Açıklamalarıyla 99 Esma
Hatim- mukabele
Çeşitli Dualar
Silsile
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf Yazıları 
Menkîbeler
İlahiler ve Kasideler
İslâmi Flash
İslami Haberler
İslâm Kütüphanesi
İslami Siteler- TOPLİST
İslami Soru ve Cevaplar
İslami Sözlük
İslami Videolar
Rüya Yorumları- Tabirleri
Kadın 

Popüler
Oyun
Bilgisayar önerilerimiz
ZİYARETÇİ DEFTERİ


AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

>>1.Hz. Ebu Bekir
>>2.Hz. Ömer bin Hattab
>>3.Hz. Osman bin Affan
>>4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
>>5.Talha bin Ubeydullah
>>6.Zübeyr bin Avvam
>>7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
>>8.Abdurrahman bin Avf
>>9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
>>10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

>>Bilal-i Habeşî{R.A.}
>>Selmân-ı Farisî{R.A.}
>>Enes bin Malik{R.A.}
>>Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
>>Abdullah bin Mesud{R.A.}
>>Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ammar bin Yâsir{R.A.}
>>Muaz Bin Cebel {R.A:}
>>Ebud-Derda{R.A.}
>>Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}
>>Mikdad bin Esved{R.A.}
>>Halid bin Velid{R.A.}
>>Mus'ab bin Umeyr{R.A.}
>>Usame bin Zeyd{R.A.}
>>Erkam{R.A.}

 

 

Tasavvuf ve Tevbe 
Rabıta 
Tevessül ve Vesile 
Allah İle Kul Arasına Girmek 
Kutbul İrşad ve Tasarruf 
Ehl-ibeyt Kimdir 
Mürşide Teslimiyet Kölelik mi? 
Veliye Hürmetin Ölçüsü 
Kerameti İnkar Etmek 
Himmet 
İrşad nedir, Mürşid kimdir?


 

 

Hz. Muhammed (sas)

Hz. Ebubekr Sıddık (ra)

Selman-ı Farisi Hz. (ra)

Ebu Muhammed Kasım Hz. (ra)

İmam Cafer-i Sadık Hz. (ra)

Bayezid-i Bistami Hz. (ks)

Ebu Hasen Harakani Hz. (ks)

Ebu Ali Farmedi Hz. (ks)

Hace Yusuf Hemedani Hz. (ks)i

Abdülhalık Gücdevani Hz. (ks)

Hace Arif-i Rivegeri Hz. (ks)

Hace Mahmud İnciri Fağnevi Hz. (ks)

Hace Ali Ramiteni Hz. (ks)

Muhammed Baba Semmasi Hz. (ks)

Seyyid Emir Külal Hz. (ks)

Şah-ı Nakşibend Hz. (ks)

Alaeddin Attar Hz. (ks)

Yakub-i Çerhi Hz. (ks)

Ubeydullah Ahrar Hz. (ks)

Mevlana Muhammed Zahid Hz. (ks)

Mevlana Derviş Muhammed Hz. (ks)

Hace Muhammed Emkeneki Hz. (ks)

Muhammed Baki Billah Hz. (ks)

İmam-ı Rabbani Hz. (ks)

Muhammed Ma’sum Hz. (ks)

Mevlana Muhammed Seyfeddin Faruki Hz. (ks)

Seyyid Nur Muhammed Bedauni Hz. (ks)

Mirza Mazhar Can-ı Canan Hz. (ks)

Abdullah-ı Dıhlevi Hz. (ks)

Mevlana Halid-i Bağdadi Hz. (ks)

Mevlana Seyyid Abdullah Hakkari Hz. (ks)

Seyyid Taha Hakkari Hz. (ks)

Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hz. (ks)

Abdurrahman Tahi Hz. (ks)

Fethullah Verkanisi Hz. (ks)

Muhammed Diyaeddin Nurşini Hz. (ks)

Ahmed Haznevi Hz. (ks)

Gavs Seyyid Abdulhakim Bilvanisi Hz. (ks)

Seyyid Muhammed Raşid Hz. (ks)

Gavs-ı Sani Seyyid Abdulbaki Hz. (ks)

ÖNEMLİ NOT: Bu silsile Nakşibendi yolunun Menzil koluna aittir. Diğer kollardaki kardeşlerimizin silsileleri bazı yerlerde farklılık arzedebilir.