Menzil (TASAVVUF ADRESİNİZ) SiLSiLE - adabi fethullah onsoz
   
TASAVVUF DİYARI
 

Ana Sayfa
Açıklamalarıyla 99 Esma
Hatim- mukabele
Çeşitli Dualar
Silsile
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf Yazıları 
Menkîbeler
İlahiler ve Kasideler
İslâmi Flash
İslami Haberler
İslâm Kütüphanesi
İslami Siteler- TOPLİST
İslami Soru ve Cevaplar
İslami Sözlük
İslami Videolar
Rüya Yorumları- Tabirleri
Kadın 

Popüler
Oyun
Bilgisayar önerilerimiz
ZİYARETÇİ DEFTERİ


AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

>>1.Hz. Ebu Bekir
>>2.Hz. Ömer bin Hattab
>>3.Hz. Osman bin Affan
>>4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
>>5.Talha bin Ubeydullah
>>6.Zübeyr bin Avvam
>>7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
>>8.Abdurrahman bin Avf
>>9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
>>10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

>>Bilal-i Habeşî{R.A.}
>>Selmân-ı Farisî{R.A.}
>>Enes bin Malik{R.A.}
>>Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
>>Abdullah bin Mesud{R.A.}
>>Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ammar bin Yâsir{R.A.}
>>Muaz Bin Cebel {R.A:}
>>Ebud-Derda{R.A.}
>>Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}
>>Mikdad bin Esved{R.A.}
>>Halid bin Velid{R.A.}
>>Mus'ab bin Umeyr{R.A.}
>>Usame bin Zeyd{R.A.}
>>Erkam{R.A.}

 

 

Tasavvuf ve Tevbe 
Rabıta 
Tevessül ve Vesile 
Allah İle Kul Arasına Girmek 
Kutbul İrşad ve Tasarruf 
Ehl-ibeyt Kimdir 
Mürşide Teslimiyet Kölelik mi? 
Veliye Hürmetin Ölçüsü 
Kerameti İnkar Etmek 
Himmet 
İrşad nedir, Mürşid kimdir?


 

Giriş (Önsöz)
Velilerin kalplerini irfan nuru ile aydınlatan göğüslerini hikmetlerle süsleyen ve insanların onlardan faydalanmasını sağlayan Allah?a ( c.c) hamd olsun . Fakir, zengin herkese gönderilen ve ?İman Süreyya Yıldızı?na bağlansa bile Faris oğullarından bir kavim ona ulaşacaktır? buyuran Hz. Muhammed ( S.A.V) Efendimizin, alinin, ashabının üzerine sayısız salat, selam ve rahmet olsun. Onlar Allah?ın ( c.c) ahlakıyla edeplendiler, yüce ahlaklarını pekiştirdiler ve doğru yolun isteklilerine hak yolu gösterdiler. Bundan sonra açıklayacağımız kutsal kelimelerdir; o kelimelerden yansıyan misk kokulu yararlı edeplerdir. Zira benim babamın temiz sinesinde yayılmıştı. Pederim, Efendim Şeyh Fethullah Verkanisi ( k.s) yüce bir şey idi. İrşad kutbuydu. Fitne ve fesadı engeller; ekmel ve apaçık şeriatı destekler, parlak Nakşibendi Tarikatı?nı ihya ederdi. Gerçek şudur ki, O zahiri ve Batıni ilmiyle yeryüzünü doldurmuştu. Bağıllarından büyük bir kesimi de her şeye kadir olan Allah-u Teala?ya ( c.c) kavuşturmuştu. O insanlık özelliklerinden sıyrılmış melekleşmişti. Babam aslen Mardinli Zuvli Tarikatı?nın kurucusu ve Hazreti Ömer ( r.a)?in neslinden olan meşhur Şeyh Musa?nın soyundandır. Tarikatın güzellikleri ve gerçeklerin kokusu yayılan bu risalenin yayınlamasına aşırı dikkat ettim. Çünkü birçok meşhur kitapta bile bulunmayan ve öğrenilemeyen konular bu kitapta toplanmış ve açıklanmıştır. Yardımımız ve sığınağımız Allah Teala?dır ( c.c); başarı da ancak O?ndandır, O?na tevekkül ederiz ve O?na dayanırız. Babam bu risaleyi, şeyhinin sağlığında ve O?nun emriyle, şeyhinin halifesi olan Erzincan?lı Şeyh Muhammed Sami?ye yollamıştı. Söylenildiğine göre bu risale Şeyi Piri Tahi?ye sunulmuş; o da : ? Eğer bunu yazsaydım, bir iki kelime hariç aynısı olurdu? demişti. Son söz olarak bu risalenin Nakşibendi Tarikatı?nda gerekli tüm kuralları kuşattığını söyleyebiliriz. [Şeyh Alaaddin ( k.s.) ]