Menzil (TASAVVUF ADRESİNİZ) SiLSiLE - enteresan bilgiler
   
TASAVVUF DİYARI
 

Ana Sayfa
Açıklamalarıyla 99 Esma
Hatim- mukabele
Çeşitli Dualar
Silsile
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf Yazıları 
Menkîbeler
İlahiler ve Kasideler
İslâmi Flash
İslami Haberler
İslâm Kütüphanesi
İslami Siteler- TOPLİST
İslami Soru ve Cevaplar
İslami Sözlük
İslami Videolar
Rüya Yorumları- Tabirleri
Kadın 

Popüler
Oyun
Bilgisayar önerilerimiz
ZİYARETÇİ DEFTERİ


AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

>>1.Hz. Ebu Bekir
>>2.Hz. Ömer bin Hattab
>>3.Hz. Osman bin Affan
>>4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
>>5.Talha bin Ubeydullah
>>6.Zübeyr bin Avvam
>>7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
>>8.Abdurrahman bin Avf
>>9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
>>10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

>>Bilal-i Habeşî{R.A.}
>>Selmân-ı Farisî{R.A.}
>>Enes bin Malik{R.A.}
>>Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
>>Abdullah bin Mesud{R.A.}
>>Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ammar bin Yâsir{R.A.}
>>Muaz Bin Cebel {R.A:}
>>Ebud-Derda{R.A.}
>>Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}
>>Mikdad bin Esved{R.A.}
>>Halid bin Velid{R.A.}
>>Mus'ab bin Umeyr{R.A.}
>>Usame bin Zeyd{R.A.}
>>Erkam{R.A.}

 

 

Tasavvuf ve Tevbe 
Rabıta 
Tevessül ve Vesile 
Allah İle Kul Arasına Girmek 
Kutbul İrşad ve Tasarruf 
Ehl-ibeyt Kimdir 
Mürşide Teslimiyet Kölelik mi? 
Veliye Hürmetin Ölçüsü 
Kerameti İnkar Etmek 
Himmet 
İrşad nedir, Mürşid kimdir?


 

ENTERESAN BİLGİLER

 

18

Şubat 1979 yılında sahra çölüne kar yağmıştı.

ABD’de, ya

şları 20 ile 29 arasında olan zenci erkeklerin üçte biri ya hapiste ya da gözaltında tutulmaktadır.

Açı

k bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür.

Albert Einstein dokuz ya

şına kadar düzgün konuşamamıştı.

Amerika’da her saat 40 ki

şi kanserden hayatini kaybediyor.

Amerika’da satış

a sunulan ilk cd, Bruce springsteen`in "Born in Theusa" albümüdür.

Amerikan havayolları

, uçuşlarda yolculara sunduğu kahvaltılarda her tepsiden bir zeytini kaldırarak 1987 yılında 40 bin dolar kar etmiştir.

Aslanlar bir günde 50 kez sevi

şebilirler.

Atları

n insanlardan 18 tane fazla kemiği vardır.

Avustralya’daki tuvaletlerin sifon suları

saat yönünde akar.

Ayı

inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar.

Ba

şkan John F. Kenndy, yirmi dakikada dört gazete okuyabilirdi.

Bayku

ş mavi rengi görebilen tek kustur

Beethoven beste yapmadan önce kafası

nı soğuk suya sokardı.

Bir Big Mac hamburgerin ekmeğ

inde ortalama 178 adet susam bulunuyor.

Bir cam kı

rıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir hızla etrafa saçılır.

Bir deveku

şunun gözü beyninden büyüktür.

Bir Erkek Hayatı

nın Ortalama 3350 Saatini Tıraş Olmak İçin Harcar.

Bir hamamböceğ

i kafası koptuktan sonra açlıktan ölmeden dokuz gün yaşayabiliyor.

Bir insan ya

şamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgılar.

Bir karı

nca kendi ağırlığının elli kati ağırlığı kaldırabilir.

Bir karı

ncanın koku alma yeteneği en az bir kopeğinki kadar gelişmiştir.

Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla

şeker vardır.

Bir kromozom bir genden daha büyüktür.

Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer.

Bir timsahı

n gözlerinin arasındaki mesafe, ayaklarının büyüklüğüne eşittir.

Birinin yüzünü hatı

rlamak için beynin sağ tarafı kullanılır.

Buckingham sarayı

nda 602 oda bulunuyor.

Bugüne kadar bilinen en ağı

r böbrek taşı 1.36 kg

Bugüne kadar kaydedilmi

ş en büyük dalga, 1971 yılında Japonya’nın İshigaki Adası’nda 85 metre yüksekliğine ulaşmıştır.

Bugüne kadar ölçülmü

ş en büyük buz dağı, 200 mil uzunluğunda ve 60 mil genişliğindedir ve Belçika’dan daha büyük bir yüzölçümüne sahiptir.

Bukalemunları

n dilleri, vücutlarından iki kat daha uzundur.

Central park`ta yüzmek yasalara aykı

rıdır.

Çocuklar baharda daha fazla buyuyor.

Dalmaçyalı

lar gut olmayan tek köpek cinsidir.

Değ

erli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur.

Döllenmeden sonra çocuğ

un boyu 5 milyon kat buyur...

Dünyada her dakika iki tane dü

şük şiddette deprem olmaktadır.

Dünyada insan ba

şına düşen karınca sayısı bir milyondur.

Dünyadaki hayvanları

n yüzde sekseni altı ayaklıdır.

Dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece elli isim yer almış

tı.1878 yılının şubat ayında

Connecticut New Haven’da yayı

mlanmıştı.

Dünyanı

n bir numaralı domuz üreticisi ve tüketicisi cinliler.

Dünyanı

n en büyük şeker ihracatçısı Küba’dır.

Dünyanı

n en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor=.

er Barbie gerçekten yaşasaydı vücut ölçüleri 97–72 82 cm olacaktı.

Eiffel Kulesi’nin tepesine çı

kana kadar 1792 basamak vardır.

Elektrikli sandalye bir di

şçi tarafından icat edilmiştir.

En fazla asfaltlı

yola sahip ülke Fransa’dır.

En yakin oldukları

noktada, Rusya ve Amerikanın birbirlerine uzaklıkları dört km `den daha azdır.

Erkekler kadı

nlara göre on kat daha fazla renk koru oluyorlar.

Eskimo dilinde kar yağış

larının farklarını tarif etmek için kullanılan yirmiden fazla sözcük vardır.

Fareler kusamaz.

Filler zı

playamayan tek memelidir.

Gecen 3500 yı

lın, sadece 230 yılı barış içinde yaşanmıştır.

Global ı

sınma yüzünden yükselen deniz seviyesi 2050 yılında Shangai ve deniz kıyısındaki diğer cin şehirlerinde büyük sellere neden olacak. Bu sellerde 76 milyon kişi evsiz kalacak.

Gözleri açı

k tutarak hapşırmak imkânsızdır.

Gözlerimiz hiçbir zaman büyümez. Ama burnumuz ve kulakları

mızın büyümesi asla sona ermez.

Güney Kore ba

şkenti Seul, Kore dilinde "başkent" anlamına gelmektedir.

Günışığı

ndan daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını Benjamin Franklin başlatmıştır.

Günümüzde, evlenenlerin yüzde ellisi bo

şanmaktadır.

Hamamböcekleri yakla

şık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır.

Hap

şırdığınız zaman, kalbiniz de dâhil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.

Hap

şırırken Burnu ya da Ağzı Kapamak, Felce Neden Oluyor.

Havuca rengini karoten verir.

Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadı

r.

Her 25 ki

şiden biri astım hastasıdır.

Her dört Amerikalı

dan biri mutlaka televizyonda görünüyor.

Her iki taraf da kan bağışı

nda bulunursa, Paraguay’da düello yapmak yasaldır.

Herhangi bir okyanusun en uzak olduğ

u nokta cin’dir.

Hindistan`da oyun kâğı

tları yuvarlaktır.

Hindistan’daki yı

llık doğum sayısı, Avustralya’nın toplam nüfusundan fazladır.

Hipopotamlar insandan daha hı

zlı koşarlar.

İleri doğru bir adim atıldığında, insan vücudundaki 54 kas çalışır.

İlk çamaşır makinesi 1907 yilinda Hurley Machine Co. Tarafından pazarlandı.

İnciler sirkede erir.

İnek sütünün pH değeri 6’dır.

İngilizcedeki Wendy ismi, Peter Pan hikâyesinde kullanılmak üzere uydurulmuştur.

İngiltere’deki bütün kuğular kraliçenin malidir.

İnsan beyninin % 80’i sudur.

İnsan beyninin ortalama ağırlığı 1.3kg’dır.

İnsan elinde, en yavaş uzayan tırnak başparmağınki, en hızlı uzayan tırnak ise orta parmağınkidir.

İnsan saçı, üç kilo ağırlık kaldırabilecek esnekliktedir.

İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir.

İnsanlar beyinlerinin sadece %10’unu kullanırlar.

İnsanlar vücutlarında 300 adet kemikle doğuyorlar ama yetişkin olduklarında bu sayı 206 ya düşüyor.

İnsanlar yaşamları boyunca altı filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek tüketiyorlar.

İnternetin yıllık büyüme yüzdesi 314.000’dir.

Kadı

nlar erkeklere oranla iki kat fazla göz kırpar.

Kanada, Kı

zılderili dilinde "büyük koy" anlamına gelmektedir.

Kangurular geri geri yürüyemezler.

Kaptan Cook, Antarktika hariç bütün kı

talara ayak basan ilk insandır.

Ka

şları yukarı kaldırmak için 30 kaşı harekete geçirmek gerekiyor.

Kediler ultrason seslerini duyarlar.

Kedilerin beyninde 32 adet kas vardı

r.

Kelebekler ayakları

yla tat alırlar.

Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladı

r.

Kış

aylarında, Moskova’daki buz pateni pistleri 250 bin metrekarelik bir alanı kaplar.

ta isimlerinin hepsi ayni harfle başlayıp ayni harfle biter.

Kirli kar, temiz kardan daha kolay erir.

Kopeklerin ter bezleri ayakları

ndadır.

Kutup ayı

ları solaktır.

Larry Hagman (JR.)Dallas dizisinin setinde hiç kimsenin sigara içmesine izin vermezdi.

Marilyn Monroe’nun altı

ayak parmağı vardı.

Me

şe ağaçları elli yaşına gelmeden meşe palamudu üretemezler.

Mexico City her sene 25 cm kadar batı

yor.

Mickey Mouse’dan önce en me

şhur çizgi film kahramanı Felix The Cat’di.

Monako’nun ulusal orkestrası

ordusundan daha geniş bir kadroya sahiptir.

Mumyaları

n ayak parmakları tek tek sarılarak mumyalanmıştır.

New York bir zamanlar Amsterdam`dı

.

Newton, yer çekimi kanununu fark ettiğ

i zaman 23 yaşındaydı.

Norveç’in kuzeyinde, her yaz 14 hafta gece gündüz güne

şli geçer.

Ortalama bir buzdağı

nın ağırlığı 20 milyon ton.

Ortalama bir erkek, hayatinin 3350 saatini tı

raş olmak için harcar.

Ortalama bir insan hayati boyunca iki yı

lını telefonda konuşarak harcıyor.

Ortalama bir pire, kendi büyüklüğ

ünün 150 katı yüksekliğe zıplayabiliyor. Bu oranı tutturmak için bir insanin yaklaşık 30 metre zıplaması gerekli.

Ortalama olarak, Amerika’da günde üç adet cinsiyet değ

iştirme operasyonu gerçekleşmektedir.

Ödemeli telefon konu

şmalarının çoğu babalar gününde ediliyor.

Pablo Picasso, parası

zlık çektiği gençlik günlerinde yaptığı resimleri yakarak ısınırdı.

Penguen yüzebilen ama uçamayan tek kustur.

Peru’da hiç umumi tuvalet yoktur.

Rodin’in unlu ‘Dü

şünen Adam’ heykeli aslında İtalyan şair Dante’nin portresidir.

Rusya’nı

n dörtte biri ormanlarla kaplıdır.

Rusya’da doğ

udan batıya doğru seyahat edilirse, yedi saat kuşağı geçilir.

Sadece bir tane kovboy filmi kadı

n yönetmen tarafından çekilmiştir

Sadece di

şi kanaryalar ötebilir.

Sadece di

şi sivrisinekler ısırır.

Sağ

elini kullanan insanlar sol elini kullananlara göre ortalama dokuz yıl daha fazla yaşıyorlar.

Sahra çölündeki Tidikelt kasabası

na on yıl boyunca hiç yağmur yağmamıştır.

Salatalığı

n yüzde 96’si sudur.

Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir.

Sarışı

nların esmerlere göre daha fazla saçı vardır.

Sığı

rların dört tane midesi vardır.

Sihirli sözcük‘Abrakadabra’ ilk olarak yüksek ate

şli hastaların ateşlerini düşürmek için söylenmişti.

Sineklerin be

ş gözü vardır.

Suudi Arabistan’da hiç ı

rmak yoktur.

Sümüklüböceklerin dört tane burnu vardı

r.

Tarantulalar iki bucuk yı

l yiyeceksiz yaşayabilirler.

Tarih boyunca yeryüzünde bulunan altı

n 200 kat daha fazlası okyanuslarda bulunmaktadır.

Timsahlar dillerini dış

arı çıkaramazlar.

Timsahlar renk korudur.

Tom sawyer daktiloda yazı

lan ilk romandır.

Uranüs, çı

plak gözle görülebilen bir gezegendir.

Uyurken, televizyon seyrederken yaktığı

mızdan daha fazla kalori harcıyoruz.

Ünlü çizgi film kahramanı

Temel Reis, 1919 yılında Elzie Crisler Segar tarafından yaratıldı.

Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wrigleys marka sakı

zdır.

Venus saat yönünde dönen tek gezegendir.

Virginia woolf kitapları

nın çoğunu ayakta yazmıştır.

Yarı

m kilo bal yapabilmek için arılar iki milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar.

Yataktan dü

şerek ölme olasılığı iki milyonda birdir.

Yazar Rudyard Kipling sadece siyah mürekkep kullanı

rdı.

Yeni Zelanda, dünyadaki her türlü iklimin ya

şandığı tek ülkedir.

Yeti

şkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.

Yeti

şkin bir insan günde ortalama olarak 23 bin kez nefes alır.

llara göre ortalama alındığında, her sene eşekler tarafından öldürülen insan sayısı uçak kazalarında ölenlerin sayısından daha fazla.

Yunuslar bir gözleri açı

k uyurlar.

Zebralar beyaz üzerine siyah çizgilidir.

Zürafalar 35 cm uzunluğ

unda siyah bir dile sahiptirler.

Zürafalar yüzemez. Yüzse bile kesin boğ

ulur

Zürafaları

n ses telleri yoktur.


 

DÜNYANIN GARİPLİKLERİ

 

Arabası

nın altında birinin bulunduğunu gören sürücünün otomobilini çalıştırması yasaktır. (Danimarka)

Otomobilinin kar

şısına at arabası çıkan sürücü, otosunu kenara çekmek zorundadır. (Danimarka)

Demiryolunda öpü

şmek yasaktır. (Fransa)

Domuzlara “Napolyon” isminin verilmesi yasaktı

r.(Fransa)

Yağ

mur yağarken çimler sulanamaz. (Kanada)

Koleje gitmek için entelektüel biri olmak zorundası

nız.(Çin)

Kapı

lar ve pencereler pembe renkte olmak zorundadır.(Kanada-Kanata)

aca tırmanmak yasaktır. (Kanada-Oshawa)

Bank Street’te pazar günleri dondurma yemek yasaktı

r.(Kanada-Ottowa)

Yong Caddesi’nde ölü atları

pazar günü sürüklemek yasaklanmıştır. (Kanada-Toronto)

Kadı

nların toplu taşım araçlarında çikolata yemesi yasaktır. (İngiltere)

Tropikal balı

k satıcıları hariç Kadınların halka açık yerde üstsüz gezmesi yasaktır. (İngiltere-Liverpool)

Etek giyen erkekler tutuklanı

r. (İtalya)

Pazar günleri balı

k avlamak yasaktır. (İskoçya)

İnek sahiplerinin sarhoş olması yasaktır. (İskoçya)

Kapı

nızı çalıp sizden “klozetinizi isteyen birini” içeri almak zorundasınız. (İskoçya)

Pazar günü çama

şır asmak yasaktır. (İsviçre)

Çocukları

n sigara satın alması yasak, içmesi serbesttir.(Avustralya)

Patikada sağ

elinin üzerinde amuda kalkarak yürümek yasaktır. (Avustralya)

Pazar günleri pembe pantolon giymek yasaktı

r.(Avustralya-Victoria)

Araba kullandığı

nız zaman gömlek giymek zorundasınız.(Tayland)

İç çamaşırsız gezmek yasaktır. (Tayland)

Metroda sakı

z çiğneyen tutuklanır. (Singapur)

Kuaförde saç kurutucusunun altı

nda uyuyan kadın ve salon sahibi para cezasına çarptırılır. (ABD-Florida)

Hollywood Bulvarı

’nda 2 binden fazla koyun varsa araba kullanmak yasaktır. (ABD-Hollywood)

Sanı

k sandalyesinde ağlamak yasaktır. (ABD-Los Angeles)

U dönü

şü yapmak yasaktır. (ABD-Teksas)

Evde içki içmek yasaktı

r. (ABD-Indiana)

Birisinin arkası

ndan konuşmak ve dedikodu yapmak illegaldir. (ABD-Indiana)

Berberlerin çocukları

n kulağını kesmesi yasaktır.(ABD-Indiana)

Polisler, ikaz etmek amacı

yla köpekleri ısırabilir.(ABD-Ohio)

Birine yı

lan atmak yasaktır. (ABD-Ohio)

E

şeklerin banyo küvetinde uyuması yasaktır.(ABD-Arizona)

Çorbayı

höpürdeterek içmek yasaktır. (ABD-New Jersey)

Ayakkabı

yla uyumak yasaktır. (ABD-Oklahoma)

Lolipop yemek yasaktı

r. (ABD-Washington)

Buzdolabı

nın kapısı açıkken önünde uyumak yasaklanmıştır. (ABD-Pennsylvania)

Banyoda

şarkı söylemek yasaktır. (ABD-Pennsylvania)

Ana caddede tra

ş olmak yasaktır. (ABD-Mississippi)

 

 

   

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=