Menzil (TASAVVUF ADRESİNİZ) SiLSiLE - ozdeslik - denklemler - esitsizlik
   
TASAVVUF DİYARI
 

Ana Sayfa
Açıklamalarıyla 99 Esma
Hatim- mukabele
Çeşitli Dualar
Silsile
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf Yazıları 
Menkîbeler
İlahiler ve Kasideler
İslâmi Flash
İslami Haberler
İslâm Kütüphanesi
İslami Siteler- TOPLİST
İslami Soru ve Cevaplar
İslami Sözlük
İslami Videolar
Rüya Yorumları- Tabirleri
Kadın 

Popüler
Oyun
Bilgisayar önerilerimiz
ZİYARETÇİ DEFTERİ


AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

>>1.Hz. Ebu Bekir
>>2.Hz. Ömer bin Hattab
>>3.Hz. Osman bin Affan
>>4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
>>5.Talha bin Ubeydullah
>>6.Zübeyr bin Avvam
>>7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
>>8.Abdurrahman bin Avf
>>9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
>>10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

>>Bilal-i Habeşî{R.A.}
>>Selmân-ı Farisî{R.A.}
>>Enes bin Malik{R.A.}
>>Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
>>Abdullah bin Mesud{R.A.}
>>Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ammar bin Yâsir{R.A.}
>>Muaz Bin Cebel {R.A:}
>>Ebud-Derda{R.A.}
>>Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}
>>Mikdad bin Esved{R.A.}
>>Halid bin Velid{R.A.}
>>Mus'ab bin Umeyr{R.A.}
>>Usame bin Zeyd{R.A.}
>>Erkam{R.A.}

 

 

Tasavvuf ve Tevbe 
Rabıta 
Tevessül ve Vesile 
Allah İle Kul Arasına Girmek 
Kutbul İrşad ve Tasarruf 
Ehl-ibeyt Kimdir 
Mürşide Teslimiyet Kölelik mi? 
Veliye Hürmetin Ölçüsü 
Kerameti İnkar Etmek 
Himmet 
İrşad nedir, Mürşid kimdir?


 
TANIM: A ve B gibi boş olmayan iki küme için* A nın her elemanını B’nin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleyen A’dan B’ye bir f bağıntısına A ‘dan B’ye FONKSİYON denir.Kısaca* A’dan B’ye bir bağıntının fonksiyon olması için*a) x A için (x* y) f olacak biçimde y B olmalı.b) A kümesinin bir elemanı B kümesinin birden fazla elemanı ile eşlenemez.A kümesinin f fonksiyonunun TANIM KÜMESİ ve B kümesine f fonksiyonunun DEĞER KÜMESİ denir.f fonksiyonu x A’yı y B’ye eşliyorsa y’ye x’in görüntüsü denir ve f: x y veya y = f (x) biçiminde gösterilir.TERS FONKSİYON:

f: A B ye* f: x y = f (x) fonksiyonu birebir ve örten fonksiyon olsun. B A ya ve y x fonksiyonuna f in tersi denir ve f*1 şeklinde gösterilir.f: A B f*1 : B A

f: x y = f (x) f*1 : y x = f*1(y)ÖRNEKLER:

1. f: R R* f (x) = x + 5 ise f*1(x) nedir?

Çözüm:

2. R+ R ye f (x) = x2 + 2 fonksiyonunun tersini bulunuz (x > 0)

BİLEŞKE FONKSİYON:

f: A B ve g: B C birer fonksiyon ise A’daki her elemanı f ve g fonksiyonları ile C’nin elemanlarına dönüştüren fonksiyon f ile g’nin bileşkesi denir.ÖZELLİKLERİ:

1) fog gof

2) (fog)oh = fo(goh

3) fof*1 = f*1 of = I ( I birim fonksiyon)

4) foI = Iof = f

5) (f*1)*1 = f

6) (fog)*1 = g*1of*1

7) (fogoh)*1 = h*1 o g*1 o f*1

8) fog = h f = hog*1 ve g = f*1 o hÖRNEKLER:

1. R R’ye iki fonksiyon* f (x) = 2x – 1 ve g (x) = x + 1 ise (gof)( * 1) nedir?

Çözüm:

(gof)(* 1) = g(f(* 1)) = g(2.(* 1) – 1 )

= g(* 3) = * 3 + 1 = * 2

2. f ve g : R R’ye

f (x) = 3x + 2 ve g(x) = ise* (fog)(x) ve (gof)(x) fonksiyonlarını bulun.

Çözüm:3. f ve g : R R’ye

f (x) = 2x + 1 ve (gof) (x) = 3x + 2 ise* g(x) nedir?

Çözüm:

(gof of*1)(x) = (3x + 2) of*1g (x) = (3x + 2) of*1

f (x) = 2x + 1 f*1 (x) = dir.4. f ve g : R R’ye f (x) = ve (fog)(x) = 6x + 1 ise g(x) = ?

Çözüm:

(f*1o fog)(x) = f*1 o (6x + 1)

g (x) = f*1 o(6x + 1)

f (x) =

g (x) = (3x + 1) o (6x + 1)

g (x) = 3. (6x + 1) + 1 = 18x + 4

5. f ve g : R R’ye

(gof*1) (x) = ve g*1 (x) = 3x – 1 ise f (x) nedir?

Çözüm:

(g*1ogof)(x) = g*1 o
   

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=