Menzil (TASAVVUF ADRESİNİZ) SiLSiLE - silsile-i şerif
   
TASAVVUF DİYARI
 

Ana Sayfa
Açıklamalarıyla 99 Esma
Hatim- mukabele
Çeşitli Dualar
Silsile
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf Yazıları 
Menkîbeler
İlahiler ve Kasideler
İslâmi Flash
İslami Haberler
İslâm Kütüphanesi
İslami Siteler- TOPLİST
İslami Soru ve Cevaplar
İslami Sözlük
İslami Videolar
Rüya Yorumları- Tabirleri
Kadın 

Popüler
Oyun
Bilgisayar önerilerimiz
ZİYARETÇİ DEFTERİ


AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

>>1.Hz. Ebu Bekir
>>2.Hz. Ömer bin Hattab
>>3.Hz. Osman bin Affan
>>4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
>>5.Talha bin Ubeydullah
>>6.Zübeyr bin Avvam
>>7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
>>8.Abdurrahman bin Avf
>>9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
>>10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

>>Bilal-i Habeşî{R.A.}
>>Selmân-ı Farisî{R.A.}
>>Enes bin Malik{R.A.}
>>Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
>>Abdullah bin Mesud{R.A.}
>>Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ammar bin Yâsir{R.A.}
>>Muaz Bin Cebel {R.A:}
>>Ebud-Derda{R.A.}
>>Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}
>>Mikdad bin Esved{R.A.}
>>Halid bin Velid{R.A.}
>>Mus'ab bin Umeyr{R.A.}
>>Usame bin Zeyd{R.A.}
>>Erkam{R.A.}

 

 

Tasavvuf ve Tevbe 
Rabıta 
Tevessül ve Vesile 
Allah İle Kul Arasına Girmek 
Kutbul İrşad ve Tasarruf 
Ehl-ibeyt Kimdir 
Mürşide Teslimiyet Kölelik mi? 
Veliye Hürmetin Ölçüsü 
Kerameti İnkar Etmek 
Himmet 
İrşad nedir, Mürşid kimdir?


 

 

www.silsile.tr.gg Açıklama: Silsile, silsile nedir?Silsile: Tarikat Şeyhlerinin Hz. Peygamber (s.a.)'e kadar uzanan üstadlar zincirine verilen addır. Silsile, manevi bir neseb sayılır.

Bizim aramızdaki manevi neseb, kan bağı demek olan maddi nesebden daha yakın ve daha kuvvetlidir. Çünkü ruh, insanın hakikatini teşkil eder. İnsan ruhuyla insandır, insanın manevi babası, ruhuna hitab ettiği için, rehberliği de daimidir. Bu yüzden, manevi babaya intisab ile kendisine tabi olmak, her şeyden önce gelir.
  Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)
  Hz. Ebû Bekir Sıddîk (r.a.)
  Selman Fârisî (r.a.)
  Kasım Bin Muhammed (r.a.)
  Ca'fer-i Sâdık (r.a.)
  Bayezid Bistâmî (r.a.)
  Ebu'l-Hasan Harakânî (k.s.)
  Ebû Ali Farmedî (k.s.)
  Yûsuf Hemedânî (k.s.)
  Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)
  Ârif Rivegerî (k.s.)
  Mahmûd Fağnevî (k.s.)
  Ali Ramîtenî (k.s.)
  Muhammed Baba Simasî (k.s.)
  Emir Külâl (k.s.)
  Şah Nakşbend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)
  Alauddin Attar (k.s.)
  Ya'kub Çerhî (k.s.)
  Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
  Muhammed Zahid (k.s.)
  Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
  Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)
  İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî (k.s.)
  Muhammed Ma'sum es-Serhindî (k.s.)
  Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
  Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)
  Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)
  Abdullah Dehlevî (k.s.)
  Mevlânâ Halid Bağdâdî (k.s.)
  Tâhâ el-Hakkârî (k.s.)
  Tâha el-Harîrî (k.s.)
  M. Es'ad Erbilî (k.s.)
  Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi (k.s.)
  TOPBAŞZÂDE Musa Efendi (Musa Topbaş)
  Altın Silsile'nin Kaynakları

İSLAMİYET VE TASAVVUF SİTENİZ
HAYATIN KALBİNE
İSLAM VE TASAVVUF SİTENİZ
www.silsile.tr.gg
 SİLSİLE REKLAM

 

http://KENDİ


 Menzil Resimleri |Tarikat Üniversitesi | Silsile Wordpress | Faydalı Linkler | İletişim

YÖNLENDİRMELERİMİZ: BİZE REKLAM VEREN NERDE GÖRÜNÜR

 


   
©Copyright-007-021 ▓®▓ ŝĪĮЅї╚ξ 45 ziyaretçi (79 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol