Menzil (TASAVVUF ADRESİNİZ) SiLSiLE - Tarikat
   
TASAVVUF DİYARI
 

Ana Sayfa
Açıklamalarıyla 99 Esma
Hatim- mukabele
Çeşitli Dualar
Silsile
Tasavvuf Edebiyatı
Tasavvuf Yazıları 
Menkîbeler
İlahiler ve Kasideler
İslâmi Flash
İslami Haberler
İslâm Kütüphanesi
İslami Siteler- TOPLİST
İslami Soru ve Cevaplar
İslami Sözlük
İslami Videolar
Rüya Yorumları- Tabirleri
Kadın 

Popüler
Oyun
Bilgisayar önerilerimiz
ZİYARETÇİ DEFTERİ


AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

>>1.Hz. Ebu Bekir
>>2.Hz. Ömer bin Hattab
>>3.Hz. Osman bin Affan
>>4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
>>5.Talha bin Ubeydullah
>>6.Zübeyr bin Avvam
>>7.Sa'd bin Ebi Vakkâs
>>8.Abdurrahman bin Avf
>>9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
>>10.Said bin Zeyd

ASHAB-I SUFFA

>>Bilal-i Habeşî{R.A.}
>>Selmân-ı Farisî{R.A.}
>>Enes bin Malik{R.A.}
>>Hâlid Ebâ Eyyubel-Ensâri{R.A.}
>>Abdullah bin Mesud{R.A.}
>>Huzeyfetul-Yemenî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ebuzer-i Gıfarî{R.A.}
>>Ammar bin Yâsir{R.A.}
>>Muaz Bin Cebel {R.A:}
>>Ebud-Derda{R.A.}
>>Ebu Musa el-Eş'ârî{R.A.}
>>Mikdad bin Esved{R.A.}
>>Halid bin Velid{R.A.}
>>Mus'ab bin Umeyr{R.A.}
>>Usame bin Zeyd{R.A.}
>>Erkam{R.A.}

 

 

Tasavvuf ve Tevbe 
Rabıta 
Tevessül ve Vesile 
Allah İle Kul Arasına Girmek 
Kutbul İrşad ve Tasarruf 
Ehl-ibeyt Kimdir 
Mürşide Teslimiyet Kölelik mi? 
Veliye Hürmetin Ölçüsü 
Kerameti İnkar Etmek 
Himmet 
İrşad nedir, Mürşid kimdir?


 

GÜNCEL YAZILAR

TARİKATTEKİ YANLIŞLAR

Türkiye'de ve Dünya'da Tarikatler

Menzil Resimleri - Köyden Resimler

Tasavvuf ve Maneviyat

Silsile-i Saadat - Altın silsile

Rabıta hakkında kafanıza takılanlar


KALPLERİN ŞİFASI: VİRD

S.Fetullah ERDAL 
www.silsile.tr.gg 

TASAVVUFUN ANAHTAR TERİMLERİ

   Günümüzde İslami bilimler dünyası ile gündelik hayat arasındaki bağların kopması neticesinde Tasavvuf deyimleri olarak adlandırabileceğimiz zikir, vird, âdâb , takvâ, verâ, zühd, ihlâs, mârifet, ilim, yakîn, maiyyet, seyr, kurb, cezbe, vecd, mevâcîd, havâtır, ahvâl, tasarruf, teveccüh, himmet, cem'iyyet, huzûr, hilâfet, mahbûbiyyet, ferdiyyet ve benzeri tasavvufî terimler izaha muhtaç duruma düşmüştür.

 


 


Menzil videosu

Altın Silsile- video

Altın silsile- video-2
 Menzil Haberleri

Tövbe turuna her yıl 500 bin kişi gidiyor

Yeni bir hayata başlamak ya da alkol ve kumardan kurtulmak isteyenler akın akın Adıyaman'daki Menzil dergâhına gidiyor. Durak köyündeki dergâha düzenlenen iki günlük "Tövbe turları" bir lokma bir hırka felsefesiyle geçiyor. 


 
Hatme-i Hacegan Duası
Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)(cc) ın adıyla başlarım
hamd Alemlerin Rabbine sana ve layık vechine
Hamd Allah (c.c.)'a mahsus salât ve selam mahlukatın hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v) (SAV)
ve aline ve sahabei kiramların hepsinin üzerine olsun


Mektubat-ı İmam Rabbanî k.s.’den

Tasavvufun Maksadı
Tasavvuf yoluna girmekten maksat, dinimizin inanılmasını emrettiği hususlara inancı artırmak, güçlendirip pekiştirmektir. Tasavvuf yoluna girmekle, delillere dayalı olan iman yakînen bilinir, hissedilir hale gelir. Topluca kabul ettiğimiz inanç esaslarının ayrıntıları da anlaşılmaya başlanır.
Mesela, Allah Tealâ ve Tekaddes Hazretleri’nin varlığı ve birliği, önce delillere dayanarak veya başkalarından duyulanı kabul ederek bilinir ve bu kadarıyla bir […]


 

Mektubat-ı İmam Rabbanî k.s.’den

Dört Temel Esas
Ey bahtiyar kişi!
Size ve bize lazım olan şey, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat alimlerinin Kitap ve Sünnet’ten çıkardıkları esaslar doğrultusunda inancımızı düzeltmektir. Çünkü eğer bizim ve sizin anlayışınız bu büyüklerin belirledikleri esaslara uymuyorsa onun hiçbir değeri yoktur. Görmüyor musun tüm bid’atçı ve sapıklar bâtıl görüşlerini Kur’an ve Sünnet’ten aldıklarını ve bu iki kaynağa dayandıklarını iddia […]Mektubat-ı Muhammed Ziyauddin k.s.’den

Tasavvufun Ölçüsü
Ey kardeş! “Tasavvuf yoluna ilk girdiğimde olduğu gibi, uyanıkken ve uyku halinde bana haller, zevkler gelir.” diye bahsettiğin hususlardan dolayı Allah’a hamd etmen gerekir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “And olsun, eğer şükrederseniz, size nimetimi elbette arttırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz, gerçekten azabım çok şiddetlidir.” (İbrahim, 7) buyurmuştur.
Fakat hal ve zevkler, ancak İslâm hükümlerine ve inancına […]silsile-i aşkMektubat-ı Muhammed Ziyauddin k.s.’den

Büyüklerin İltifatı
Babasının halifesi Şeyh Abdülkahhar k.s Hazretleri’ne, Muhammed Ziyauddin k.s. Hazretleri’nin yazdığı mektup.
Bu fakire, bir seneden beri sohbetinizin iştiyakı hasıl olup, size kavuşmak şerefini arzu eder. Elde ettiği yüceliklerin sizin yüceliğinizle, eriştiği şerefinin duanız vasıtasıyla olduğunu kesinlikle biliyorken, sohbetinizi ve size kavuşmayı nasıl arzulamasın? Geçmişteki muhabbetimizi unutturmamasını, günden güne arttırmasını Allah’tan niyaz eder, sizin […]


Mektubat-ı Muhammed Ziyauddin k.s.’den

Gayret ve Mükâfat
Müridin vazifesi kendisine emredilene sımsıkı sarılmaktır. Gayesi manevi makamlara yükselmek değil, emri yerine getirmek olmadır. Kendisi için hayırlı olanın, emredilene sarılmak olduğunu bilmelidir. Şayet emirleri tam olarak yerine getirirse, farkına bile varmadan son derece önemli mesafeler alıp önemli dereceler kazanmış olur.
Eğer böyle bilip düşünmezse, kendisinde bazı gelişmeler olduğunu hissetse bile, bunlarda kendisi […]


 
sözler-www.silsile.tr.ggYeni Sözler, Yeni Tekrarlar


Sabahattin Aydın

Yeni sözler, yeni söylemler arayan bir dergi değiliz, bizi takip edenler bilir. Sınırları belli, tarifi yapılmış, ancak iç ve dış dünyamıza yansımaları bakımından sonsuz bir alan üzerinden konuşuyoruz. Bu nedenle bu köşede Semerkand’ın asıl işlevinin hatırlama ve hatırlatma olduğundan söz etmiştik. Kendimizi anlatırken birkaç kez değinmiştik buna.
Bir dergi okuyucusu olmanın ötesinde yazıyla daha derin münasebeti
[…]


Huzur ve Güven Garantimiz


Mübarek EROL 

Yüce Mevlâmız, dünya hayatından sonra önümüzde ebedi bir hayat olduğunu bize bildirmiştir. İnsanlık tarihi boyunca ilâhi vahyin en temel unsurlarından biri budur. Bütün paygamberlerin öğrettiğine göre hiç sonu gelmeyecek, ölümün olmadığı bir hayat bu. Dünya ise bu hayata hazırlık yaptığımız, imtihan edildiğimiz, yetişip olgunlaştığımız bir yer.
Her ne kadar kısa bir süreliğine bulunduğumuz bir yer […]


Özgürlük ve Allah’ın Çizdiği Sınırlar


Ebubekir SİFİL 

Çağımızın adeta kutsallık mertebesine yükselttiği kavramların biri özgürlük. Canının istediğini yapma, nasıl işine geliyorsa öyle yaşama özgürlüğü. Bu anlayışın içinde hiç kimsenin hayata müdahalesine yer yok. Oysa din, bizim dinimiz bir emir ve yasaklar dizgesidir ve hayata müdahale eder. Allah’ın koyduğu sınırlar vardır ve kurtuluş bu sınırlar içinde kalmakla mümkündür.


 SAYFALAR

ŞU ANDA BULUNDUĞUN SAYFA 1| 2'ye GİT |3'E GİT | 4'e GİT

Loading.. Pagerank


   
©Copyright-007-021 ▓®▓ ŝĪĮЅї╚ξ 10 ziyaretçi (27 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol